Výhody nákupu u nás

Použití detoxikačních přístrojů

20. 2. 2015

Použití detoxikačních přístrojů

Věříme, že po získání veškerých informací si u nás vyberete ten pravý detoxikační přístroj. Můžeme vám nabídnout například skvělý detoxikační přístroj HydroSana AST-63A, komfortní iontový detoxikační přístroj s dálkovým ovládáním AST-28B nebo profesionální detoxikační přístroj AST-88.

Přečtěte si jaké metody iontové detoxikace existují, jak detoxikace stimuluje buňky k vyplavování toxinů, zlepšuje metabolismus nebo činnost jater, potlačuje artritidu a jak detoxikace pomáhá ke správné funkci buněk a k obnově přirozeného potenciálu organizmu.

Podívejte se také na odpovědi Často kladených otázek, a před nákupem detoxikačního přístroje si přečtěte Kontraindikace. Dozvíte se také, zda nepatříte do skupiny lidí, kteří by detoxikační přístroj neměli používat.

Co je detoxikace organismu?

Zdraví lidského těla závisí na jeho rovnováze (energetické, biochemické, elektrické). Vlivem znečištění životního prostředí a kontinuálního vývoje nových, pro tělo nepřirozených látek, dochází k usazovaní těchto zplodin (toxinů) v buňkách. Část těchto toxinů tvoří těžké kovy, nezoxidované tuky, rezidua pesticidů, karcinogenní látky a další škodlivé látky nahromaděné ve vašem těle ze znečištěné vody, atmosféry a stravy.

Jak se toxiny v těle projevují?

Pokud je tělo oslabeno, například nevhodnou stravou, která nedodává buňkám dostatek důležitých živin, buňky hromadí nevyloučené toxiny a postupně se mění vlastnosti buněčné membrány, která není schopna správně propouštět látky dovnitř a ven. Toxiny tak narušují normální chod organismu a vytvářejí příhodné prostředí pro rozvoj různých nemocí, alergií a nesprávných reakcí imunitního systému.

Proč iontová detoxikace?

Při iontové detoxikaci dochází k postupnému odstranění toxinů z těla na základě stimulace buněk elektromagnetickým polem (bio-energie). Tělní tekutiny přijímají bio-energii iontů ve vaničce přes chodidla a přenášejí ji k jednotlivým buňkám. Ty pak dokážou daleko snáze vyplavovat nahromaděné toxiny a nežádoucí metabolity a zároveň efektivněji přijímat živiny.

Přístrojová detoxikace organismu

Jedná se o velmi účinný způsob, jak se zbavit toxinů – nezávisle na tom, kde jsou ve vašem těle umístěny. Proces iontového čištění STIMULUJE všechny buňky těla k intenzivnější látkové výměně tím, že obnoví jejich energetickou rovnováhu (elektrický potenciál buňky a její membrány).

TOXINY SE Z BUNĚK NEVYPLAVUJÍ DO LÁZNĚ VE VANIČCE, ALE JSOU ORGANISMEM ODBOURÁVÁNY POSTUPNĚ PŘIROZENOU CESTOU (MOČÍ, STOLICÍ, POTEM A VYDECHOVANÝM VZDUCHEM).

Důležitým aspektem iontové detoxikace je také schopnost stimulovat elektro-magnetickým polem reflexní body na chodidlech a uvolňovat bloky energie v meridiánech.

Dlouhodobé výsledky iontové detoxikace závisí i na celkovém zdravotním stavu uživatele, jeho dalších zdravotních obtížích a jeho ochotě změnit svůj celkový životní styl (stravovací návyky, dostatek pohybu, redukce stresu apod.).

Princip iontové detoxikace

Proces iontového čištění je skvělá metoda pro detoxikaci celého těla prostřednictvím koupele chodidel ve vodě s iontovým generátorem (soustavou elektrod). Proudění slabého elektrického proudu ve vodě způsobuje rozpad solných a vodných molekul na ionty (tento proces je také znám jako elektrolýza).

Ionty jsou atomy, které následkem působení vnější síly (obvykle elektřiny) ztratily nebo získaly elektron. Díky tomuto procesu kolem sebe kladné i záporné ionty vytvářejí slabé elektromagnetické pole (bio-energii), které se přes chodidla přenáší do celého těla a umožňuje navrátit buňkám jejich přirozený elektrický potenciál. Rozdíl mezi potenciálem uvnitř buňky a v jejím okolí vyjadřuje membránové napětí buňky.

Zdravě fungující živočišné buňky mají membránové napětí v rozmezí -90 mV až -50 mV (vnitřní prostředí buňky má záporný potenciál vzhledem k jejímu okolí). Vlivem oslabení organismu stresem, špatnou výživou a hromaděním toxinů však elektrický potenciál buňky výrazně klesá a zároveň se tím mění i propustnost její membrány pro různé látky. Výzkumy dokazují, že správné membránové napětí a tedy i propustnost membrány lze obnovit působením elektromagnetické energie iontů.

Stimulací buněk bio-energií je tedy možné navrátit buňkám jejich přirozenou schopnost detoxikace. Výsledkem pročištění organismu jsou pak např. zmenšení otoků, edémů a dalších symptomů dlouhodobě špatného životního stylu a odpadních látek usazených v tělních buňkách.

Voda ve vaničce postupně mění barvu, ale ta nijak nesouvisí s procesem detoxikace organismu-barevná změna je pouze důsledkem elektrolytického rozkladu soli a látek v obsažených v městské vodě (minerály, organické látky, sulfáty, mikroorganismy…). Do vodní lázně ve vaničce se uvolňuje také pot a maz z chodidel, zbytky kosmetických přípravků, spory plísní a odumřelé buňky apod. Všechny tyto látky se působením slabého el. pole rozkládají a dochází k jejich vzájemným reakcím provázeným barevnými změnami. Vliv na barevné změny má i teplota vody a tělesná teplota. Ve vodě se mohou vytvářet také různé usazeniny, které klesají ke dnu, bublinky a další jevy, které souvisí s průběhem elektrolýzy látek rozpuštěných ve vodě.

Analýza toxinů – barva vody v detoxikační vaničce

Díky získávání zkušeností časem zjistíte, že 20% až 40% barevných změn způsobuje kvalita a složení používané vody, a 60% až 80% změn způsobují toxiny. Během iontového čistícího procesu se může ve vodě objevovat mnoho rozdílných barev a částic, např. žluto-zelená, oranžová, hnědá, černá, tmavě zelená, bílý povlak, částice podobné sýru, černé nebo červené fleky nebo bubliny, hnědé částice apod.

Voda ve vaničce zezelená, pokud působením elektrod v mřížce přesáhne hodnotu pH 8, hnědý kal na hladině může být způsoben elektrolýzou působící na kov elektrod, a přítomnost mastných skvrn prozrazuje uvolňování kapének tuku z podkožních tkání.

Každou barvu, která vznikne během používání iontového čištění, lze identifikovat a pravděpodobně se jedná o:

 • žlutá, zelená – detoxikace ledvin, močového měchýře, močových cest, prostata,
 • oranžová – klouby,
 • hnědá – játra, tabák, buněčné pozůstatky,
 • černá – játra, žlučník,
 • tmavě zelená – žlučník,
 • bílá pěna – sliznice z lymfy,
 • bílé flíčky – nejpravděpodobněji kvasinky,
 • černé skvrnky – těžké kovy,
 • červené flíčky – krevní sraženiny.

Větší obsah minerálů ve vodě pomáhá k aktivnějšímu iontovému čištění (projevuje se mnoha černými tečkami ve vodě). Pokud se ale objevuje extrémně mnoho částic, voda nemusí být pro použití vhodná. Pokud po testu stálosti objevíte zelenou barvu vody, je lepší používat destilovanou vodu se lžičkou mořské nebo normální soli.

Hlavní části detoxikačního přístroje

Podle konkrétního modelu se detoxikační přístroje skládají z těchto komponent:

 • nádoba (masážní vanička)
 • elektrodová sada
 • adaptér
 • pás na zápěstí
 • masážní díl

Často kladené dotazy k detoxikačním přístrojům

1. Jak se usazují toxiny?

Lidské tělo používá ke správné funkci slabé elektrické impulsy (především z mozku). Všechny buňky v našem těle produkují elektrickou energii. Je-li hladina energie vysoká, buňky fungují správně (živiny jsou řádně vstřebávány a toxické látky odbourávány). Když je naše tělo vystaveno zátěži v podobě nemoci nebo dlouhodobého stresu, hladina energie klesá. Naše buňky proto nefungují správně a nedokážou se účinně zbavovat odpadních látek – toxinů.

2. Jak detoxikační přístroj funguje?

Detoxikační přístroj vytváří ve vodní lázni slabé elektrické pole, které cirkuluje v těle a obnovuje přirozený elektrický potenciál buněk. Detoxikační přístroj umožní vašemu tělu získat zpět správné energetické pole, které stimuluje přirozenou detoxikaci.

3. Jak často bych měl/a přístroj používat?

Na začátku je dobré používat lázeň každých 72 hodin. Tak budou toxiny vyloučeny z vašeho těla co nejdříve. Po pěti až deseti užitích můžete přístroj používat jednou za měsíc pro udržení správné rovnováhy ve vašem těle.

4. Co se dá pomocí detoxikačního přístroje léčit?

Detoxikační přístroj neléčí nemoci. Pomáhá vašemu tělu zbavovat se odpadních látek. Je li vaše tělo správně vyčištěno, jeho orgány budou přirozeně fungovat lépe.

5. Změní se barva vody i když v ní nemám chodidla?

Ano! Kombinace kovu v sestavě a soli způsobí změnu barvy vody v závislosti na městě, ve kterém žijete a na složení vody, kterou používáte. (Platí za předpokladu, že je s elektrodou vodivě spojen pásek na zapěstí.)

6. Jak mi může iontová koupel chodidel pomoci?

 • posílit váš imunitní systém
 • odstranit z vašeho organismu těžké kovy
 • odstranit krevní usazeniny
 • zlepšit funkci jater a ledvin

7. Jak dlouhá by měla být léčba?

Pro každou koupel nepotřebujete víc než 30 minut, dětem postačí 15. Nepoužívejte u dětí do 12-ti let. Vašemu tělu nijak neuškodí pokud budete přístroj používat méně než 20 minut, nedosáhnete ale potřebného efektu.

8. Proč se do vody přidává sůl?

Voda je slabý elektrický vodič, sůl se tedy přidává pro zvýšení vodivosti. Obvykle postačí špetka soli, záleží ale na složení vody, kterou používáte. Nepřidávejte do vody víc než 10g soli, mohlo by dojít k vysoké koncentraci chloridových aniontů, které mohou působit agresivně na kůži.

9. Má procedura nějaké vedlejší efekty?

Použití přístroje nemá žádné vedlejší účinky na váš organismus. Někteří lidé mohou po použití přístroje pociťovat slabou bolest hlavy a příznaky chřipky. Pití dostatečného množství vody během procedury omezí tyto potíže na minimum.

Kontraindikace

Použití detoxikačního přístroje je bezpečné pro většinu lidí. Výjimku mohou tvořit:

 • těhotné ženy
 • pacienti s implantovaným kardiostimulátorem
 • pacienti s transplantovanými orgány, umělými klouby, kovovými nebo organickými implantáty
 • lidé trpící epilepsií
 • pacienti podstupující jakoukoli formu radioterapie nebo chemoterapie
 • pacienti s diabetem I. typu
 • lidé s otevřenými ranami a zraněními na chodidlech
 • děti mladší 12-ti let

První použití přístroje vždy konzultujte se svým lékařem!

Použití přístroje pomáhá udržovat zdravý krevní tlak. Trpíte-li nízkým tlakem, najezte se před použitím přístroje. Přístroj může lehce snížit hladinu cukru v krvi.

Těhotné a kojící ženy nesmí přístroj používat. Nebyl sice prokázán žádný negativní efekt na průběh těhotenství a kojení, ale je bezpečnější začít přístroj používat až po jejich ukončení. Použití přístroje je bezpečné pro pacienty podstupující dialýzu ledvin, léčbu inzulinem nebo s nedostatečnou srdeční činností. Přístroj může pomoci zbavit tělo toxinů, které se v těle usazují kvůli nedostatečné funkci ledvin a srdce. Použití přístroje nemá vliv na léčbu.

Po použití přístroje nezapomeňte nahradit ztracené živiny jako jsou vitaminy nebo mastné kyseliny. Pomůžete tak svému tělu zbavovat se toxinů ještě efektivněji.

Snažíme se Vám přinést o detoxikaci organismu maximum informací. Pokud máte před koupí přístroje přesto jakýkoliv dotaz, neváhejte použít kontaktní formulář nebo nás kontaktovat!Heureka


Tento web používa cookies

Aby sme Vám mohli v tomto eshope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním . Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Cookies